Špeciálne regulačné prvky - Odľahčovač prúdovej záťaže